All theses defended at IMID

Defended dissertation theses

Results

Měření tvaru a rozměru výkovků

Year: 2023 Author: Ing. Jakub Hurník Supervisor: doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.

Robotický velkorozměrový 3D tisk polymerních kompozitů

Year: 2023 Author: Ing. Martin Krčma Supervisor: doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.

Experimentální výzkum a numerické modelování maziv pro kontakt kola a kolejnice

Year: 2023 Author: Ing. Daniel Kvarda Supervisor: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.

Studium zpracování kovových materiálů selektivním laserovým tavením za zvýšených teplot

Year: 2023 Author: Ing. Martin Malý Supervisor: doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.

3D tisk strukturovaných dílů

Year: 2023 Author: Ing. Ondřej Červinek Supervisor: doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.

Objemová metodika určování CO2 stopy v průmyslovém designu

Year: 2022 Author: Ing. Richard Sovják Supervisor: doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.

Experimentální studium utváření mazacího filmu v synoviálním kloubu

Year: 2022 Author: Ing. Pavel Čípek Supervisor: doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D.

Zpracování slitin hořčíku pomocí selektivního laserového tavení

Year: 2022 Author: Ing. Jan Suchý Supervisor: doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.

The Biochemical Process of Lubricant Film Formation Inside Hip Joint Replacement

Year: 2021 Author: Risha Rufaqua, MSc, MBA Supervisor: doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D.

Vliv viskosuplementace na mazání synoviálních kloubů

Year: 2021 Author: Ing. David Rebenda Supervisor: doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D.

Diagnosis of Pneumatic Cylinders Using Acoustic Emission Methods

Year: 2019 Author: Houssam Mahmoud Supervisor: doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.

Study of Energy Absorption in Micro-Strut Lattice Structure Produced by Selective Laser Melting

Year: 2019 Author: Ing. Radek Vrána Supervisor: doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.

Magnetorheological Strut for Vibration Isolation System of Space Launcher

Year: 2018 Author: Ing. Ondřej Macháček Supervisor: doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.

Volumetric Wear Analysis of Hip Joint Implants by Optical Methods

Year: 2018 Author: Ing. Matúš Ranuša Supervisor: doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D.

Magnetorheological suspension damper for space application

Year: 2018 Author: Ing. Michal Kubík Supervisor: doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.

Friction Modification within Wheel-Rail Contact

Year: 2018 Author: Ing. Radovan Galas Supervisor: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.

ELASTOHYDRODYNAMIC FILM STUDY UNDER IMPACT LOADING AND LATERAL VIBRATIONS

Year: 2018 Author: Ing. Josef Frýza Supervisor: prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.

Study of Correlation between Grease Film Formations and Mechanical Losses on Various Surfaces

Year: 2018 Author: MEng. Kazumi Sakai Supervisor: prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.

Vizuální řeč ovladačů a sdělovačů obráběcích strojů v Československu z let 1947–1990

Year: 2017 Author: Ing. Eva Fridrichová Supervisor: doc. Ing. arch. Jan Rajlich

Brand identity in design of industrial product

Year: 2017 Author: Ing. Martin Ondra Supervisor: doc. Ing. arch. Jan Rajlich

The Effect of Synovial Fluid Constituents on Lubrication of Hip Joint Replacements

Year: 2016 Author: Ing. David Nečas Supervisor: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.

Experimentální studium utváření mazacích filmů za podmínek nedostatečného zásobování kontaktu mazivem

Year: 2016 Author: Ing. David Košťál Supervisor: prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.

Effect of surface texturing on friction and film thickness under starved lubrication conditions

Year: 2015 Author: Ing. Fadi Ali Supervisor: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.

Effects of non-Newtonian lubricants on surface roughness in point contacts

Year: 2015 Author: Ing. Ildikó Ficza Supervisor: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.

Automatické generování pozic optického skeneru pro digitalizaci plechových dílů

Year: 2015 Author: Ing. Tomáš Koutecký Supervisor: Doc. Ing. Jan Brandejs, CSc

Korelace změny signálu AE s rozvojem kontaktního poškození

Year: 2015 Author: Ing. Libor Nohál Supervisor: doc. Ing. Pavel Mazal, CSc

Analytické metody v motorsportu

Year: 2014 Author: Ing. Bronislav Růžička Supervisor: Doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.

Vývoj nové generace zařízení s pokročilou diagnostikou pro stanovení kontaktní degradace

Year: 2014 Author: Ing. Jiří Dvořáček Supervisor: Doc. Ing. Pavel Mazal CSc.

Design netradičního sedacího prvku městského mobiliáře

Year: 2014 Author: Ing. arch. Vladimír Haltof Supervisor: doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD.

Design dopravního prostředku v systému udržitelné městské mobility

Year: 2013 Author: Ing. David Škaroupka Supervisor: doc. Akad. soch. Miroslav Zvonek, Art.D.

Studium utváření elastohydrodynamických mazacích filmů u hypoidních převodů

Year: 2013 Author: Ing. Milan Omasta Supervisor: prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.

Snížení tření a opotřebení strojních částí cílenou modifikací třecích povrchů

Year: 2013 Author: Ing. Otakar Šamánek Supervisor: prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.

Optimalizace regulačního algoritmu MR tlumiče

Year: 2013 Author: Ing. Zbyněk Strecker Supervisor: doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.

Design kompenzační pomůcky

Year: 2012 Author: Ing. Olga Minaříková Supervisor: doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD.

Mezní a degradační procesy magnetoreologických tlumičů odpružení

Year: 2011 Author: Ing. Jakub Roupec Supervisor: doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.

Návrh designu vozu Mitsuoka Kit Car

Year: 2011 Author: Ing. Jaroslav Kratochvíl Supervisor: doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD.

Hodnocení cyklického poškození slitin na bázi AlMg s využitím metody akustické emise

Year: 2011 Author: Ing. František Vlašic Supervisor: doc. Ing. Pavel MAZAL, CSc.

Využití metody akustické emise pro zpřesnění diagnostiky vzniku poškození radiálních ložisek

Year: 2011 Author: Ing. Filip Hort Supervisor: doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.

In-situ studium změny topografie třecích povrchů v elastohydrodynamickém kontaktu

Year: 2011 Author: Ing. Petr Šperka Supervisor: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.

Chování EHD mazacího filmu při náhlých změnách rychlosti a zatížení

Year: 2011 Author: Ing. Martin Zimmerman Supervisor: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.

OPTIMALIZACE TVORBY KONSTRUKČNÍCH TÝMŮ POMOCÍ GENETICKÝCH ALGORITMŮ

Year: 2010 Author: Ing. Jiří Špaček Supervisor: prof. Ing. PAVEL OŠMERA, CSc.

Optimalizace průtokových poměrů v mazacích obvodech s progresivními rozdělovači pomocí genetických algoritmů

Year: 2010 Author: Ing. Jiří Vepřek Supervisor: prof. RNDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc.

Studium tenkých mazacích filmů spektroskopickou reflektometrií

Year: 2010 Author: Ing. Vladimír Čudek Supervisor: prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.

Posuzování strojírenských výrobků z hlediska průmyslového designu

Year: 2009 Author: Ing. Roman Kozubík Supervisor: doc. Ing. arch. Jan Rajlich

Snižování hlukové emise moderní automobilové převodovky

Year: 2009 Author: Ing. Milan Klapka, Ph.D. Supervisor: doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.

Studium přechodových jevů v mazacích filmech vysokorychlostní barevnou kamerou

Year: 2009 Author: Ing. Petr Svoboda, Ph.D. Supervisor: prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.

Numerická simulace elastohydrodynamicky mazaného kruhového kontaktu nehladkých povrchů.

Year: 2008 Author: Ing. Libor Urbanec, Ph.D. Supervisor: prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.

Sledování technického stavu závěsu kola vozidla

Year: 2008 Author: Ing. Martin Šindelář, Ph.D. Supervisor: doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.

Experimentální studium chování mazacích filmů kontaminovaných vodou

Year: 2008 Author: Ing. Daniel Koutný, Ph.D. Supervisor: prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.

Analýza komplexní spolehlivosti transtibiální protézy

Year: 2008 Author: Ing. David Paloušek, Ph.D. Supervisor: doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.

Větvené mazací systémy a jejich proudové poměry – tribologicko – hydraulické aspekty

Year: 2007 Author: Ing. Antonín Dvořák, Ph.D. Supervisor: prof. RNDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc.

Tlumič odpružení jako prvek ovlivňující jízdní vlastnosti vozidel

Year: 2006 Author: Ing. František Pražák, Ph.D. Supervisor: doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.

Snímání a zpracování údajů lokalizace dopravního prostředku

Year: 2006 Author: Ing. Jakub Novák, Ph.D. Supervisor: doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.,

Jednotný vizuální styl v oblasti průmyslového designu

Year: 2006 Author: Ing. Jaroslav Nachtigall, Ph.D. Supervisor: doc. Ing. arch. Jan Rajlich

Aplikace barevného vidění při studiu elastohydrodynamického mazání

Year: 2004 Author: Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. Supervisor: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.

Teplotní analýzy násuvné převodovky s využitím CAx metod

Year: 2004 Author: Ing. Josef Procházka, Ph.D. Supervisor: doc. Ing. Dušan Kolář, CSc.

Návrh metodiky optimální konstrukce šnekové převodovky v systému Pro/Engineer a Pro/Mechanica

Year: 2004 Author: Ing. Ivan Hejl, Ph.D. Supervisor: doc. Ing. Dušan Kolář, CSc.

Konstrukční optimalizace ozubené převodovky s ohledem na snižování hlukové emise

Year: 2003 Author: Ing. Aleš Dočkal, Ph.D. Supervisor: doc. Ing. Dušan Kolář, CSc.

Výzkum faktorů ovlivňujících trvanlivost valivých kontaktů

Year: 2003 Author: Ing. Petr Kejda, Ph.D. Supervisor: doc. Ing. Dušan Kolář, CSc.

Studie k implementaci PDM systémů pro průmyslový podnik

Year: 2003 Author: Ing. Tamara Mazlová, Ph.D. Supervisor: doc. Ing. Josef Šupák, CSc.

Výměna dat mezi systémy CAD

Year: 2003 Author: Ing. Zdeněk Píša, Ph.D. Supervisor: doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.

Metodika zahrnutí ergonomických aspektů do designérského návrhu

Year: 2003 Author: Ing. Dana Rubínová, Ph.D. Supervisor: doc. Ing.arch. Jan Rajlich

Tribologické hodnocení otěru v závislosti na provozních podmínkách

Year: 2002 Author: Ing. Tumurbaatar Herruga Ph.D.

Prostředky implementace CAD/CAM systému do informačního systému strojírenského podniku

Year: 2000 Author: Ing. Antonín Doušek, Ph.D.

Přímá tvorba FEM modelů na základě CT/MR dat pro aplikace v biomechanice

Year: 2000 Author: Ing. Kršek Přemysl, Ph.D.

Projektování čelního soukolí s přímými nesymetrickými evolventními zuby metodou zobecněných parametr

Year: 1998 Author: Dr. Ing. Jiří Venclík

Experimentální stanovení tloušťky a teploty elastohydrodynamického mazacího filmu

Year: 1997 Author: doc. Ing. Křupka Ivan, Ph.D. Supervisor: doc. Ing. Josef Šupák, CSc.

Mapování tloušťky elastohydrodynamického mazacího filmu počítačovou diferenciální kolorimetriíí

Year: 1997 Author: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. Supervisor: prof. Ing. František Boháček, DrSc.