Doktorským studiem provází školitel

Školitelé

Školitelé jsou respektovaní odborníci s mezinárodním kreditem, kteří odborně vedou doktoranda během doktorského studia. Konkrétního školitele si volíte společně s tématem disertační práce. Bude pro Vás klíčovou postavou při jejím řešení. Můžete s ním konzultovat problémy, na které při svém studiu a výzkumu narazíte. Školitel Vás bude motivovat k publikování v impaktovaných časopisech a iniciovat Vaši účast na zajímavých zahraničních stážích a vědeckých konferencích.

img

prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.

tribologie
Martin vyvinul měřicí metodu pro studium velmi tenkých mazacích filmů, kterou využívá řada světových pracovišť. To přineslo průlom v oblasti elastohydrodynamického mazání a vedlo k zdokonalení konstrukce strojů.
img

doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D.

technická diagnostika
Milan se podílel na vývoji zařízení pro rekuperaci brzdné energie užitkových vozidel. Zvýšení účinnosti přineslo značné úspory paliva a snížení ekologické zátěže.
img

doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.

rapid prototyping a aditivní technologie
Dan se zabývá užitím aditivních metod pro výrobu konvenčně nevyrobitelných kovových dílů. Vyvinul a vyrobil držák satelitní antény představující novou generaci komponent pro vesmírné aplikace.
img

doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.

průmyslový design
Ladislav navrhl design hořáku horkovzdušného balónu, za který získal ocenění Vynikající design. Hořák vyrábí a používá jeden z největších výrobců balónů a vzducholodí na světě.
img

prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.

tribologie
Ivan navrhl několik experimentálních zařízení pro studium mazacích filmů, které využívají přední průmyslové společnosti. To umožnilo optimalizovat valivá ložiska a převodové mechanismy automobilů.
img

doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.

Pavel se zabývá metodami online diagnostiky poškození cyklicky zatěžovaných součástí pomocí nedestruktivních metod, zejména akustické emise. Zavedl tyto metody do průmyslových oblastí, kde se dosud nevyužívaly.
img

doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.

technická diagnostika
Ivan je autorem devíti patentů v oblasti diagnostiky podvozků a konstrukce hydraulických tlumičů. Závodní týmy pod jeho vedením postavily několik automobilů, které získaly mistrovské tituly.
img

doc. Ing. David Nečas, Ph.D.

biotribologie
David implementoval metodu na principu fluorescenční mikroskopie pro studium mazacích filmů v kloubních náhradách. To pomohlo pochopit roli jednotlivých složek kloubní kapaliny v procesu mazání, což je zásadní pro další vývoj implantátů.
img

prof. RNDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc.

dynamika tekutinových mechanismů
Josef se podílel na vývoji zařízení pro rekuperaci brzdné energie těžkých užitkových vozidel. Zvýšení účinnosti přineslo značné úspory paliva a snížení ekologické zátěže.
img

doc. Ing. arch. Jan Rajlich

průmyslový design
Ač vzděláním architekt, prosadil se jako grafik-designér, typograf a afišista. Jeho unikátní kresebně narativní styl inklinující k literatuře se stal pojmem ve světě plakátu.
img

prof. Ing. Martin Vrbka, Ph.D.

biotribologie
Martin vyvinul simulátor kyčelního kloubu, pomocí něhož změřil tloušťku mazacího filmu v kloubní náhradě. To přispělo k pochopení mechanismů mazání a vedlo k objasnění procesů opotřebení náhrad lidského těla.