Spolupracujeme s průmyslem na vývoji lepších výrobků, postupů a služeb

Průmyslový výzkum

Výzkum na Ústavu konstruování má dopad nejenom v akademické sféře. Spolupráce s průmyslovým a veřejným sektorem při zavádění inovací je jednou z našich priorit. Náš výzkum a vývoj pokrývá širokou oblast od automobilového průmyslu, přes energetiku, biomedicínu, pokročilé materiály, strojní součásti, až po kosmonautiku. To je možné díky rozsáhlým znalostem a know-how našich akademických pracovníků. Hledáme nové cesty vpřed, řešíme výzvy a složité problémy a reagujeme na potřeby průmyslových partnerů. Přispíváme k úsporám a urychlení inovačního procesu v průmyslovém a veřejném sektoru po celém světě.