Design s ohledem na maximální uživatelský komfort

Ergonomie

Ergonomie je interdisciplinární vědní obor, který komplexně řeší činnost člověka i jeho vazby se strojem a prostředím, kde člověk tyto stroje nebo nástroje používá. Jedná se tedy o optimalizaci lidské činnosti, která je ovlivněna mnoha faktory, propojující několik vědních oborů. Zaměřujeme se především na oblast konstrukce a průmyslového designu. Navrhujeme produkty, s nimiž člověk vykonává zejména pracovní, případně i nepracovní činnosti.

Charakteristika výzkumu

V rámci výzkumu a vývoje v oblasti ergonomie jsme schopni navrhnout ideální ergonomické řešení daného typu produktu spadajícího do oblasti průmyslového designu. Zaměřujeme se na design strojů a nástrojů, zdravotnické techniky a dopravních prostředků. Provádíme ergonomické studie stávajících produktů, analyzujeme proveditelnost operací při činnosti s produktem. Stejně tak jsme schopni navrhnout řešení designu nových produktů s maximálním ohledem na lidský faktor. Filozofie našeho pracoviště staví na principu „User-centered design“. Koncového uživatele stavíme na první místo a zohledňujeme ho od prvotních etap návrhu, čímž docílíme toho, že výsledný produkt vykazuje maximální uživatelský komfort.

Vybavení ateliéru

  • LCD tablety Wacom Cintiq
  • 3D modelovací software Rhinoceros
  • 3D modelovací software 3DS Max
  • 3D tiskárny Prusa i3
  • laserový řezací plotr Inteo
  • CNC frézka Charly robot