Bakalářské studium na Ústavu konstruování

Bakalářské studium

Bakalářské studium poskytuje základní teoretické znalosti strojního inženýrství potřebné pro navrhování strojních zařízení. Základem jsou znalosti matematiky, fyziky a struktury materiálů, na kterých je založena výuka mechaniky a pevnosti pružnosti. Jádro znalostí tvoří dimenzování částí strojů a mechanismů včetně přehledu o výrobních technologiích. Dobré studijní výsledky a kvalitně zpracovaná bakalářská práce jsou důležitým předpokladem pro pokračování v navazujícím magisterském studiu.

Základy strojního inženýrství

V rámci bakalářského studijního programu Základy strojního inženýrství zajišťuje Ústav konstruování výuku stěžejních předmětů zaměřených na konstruování. Studenti se v jednotlivých semestrech postupně seznámí se základními požadavky na výkresovou dokumentaci a tolerování, dimenzování strojních součástí při statickém i cyklickém zatěžování, návrhem převodů a mechanismů včetně počítačové podpory konstrukčního procesu.

Zobrazit bakalářský program

Průmyslový design ve strojírenství

V bakalářském studiu zajišťuje Ústav konstruování interdisciplinární studijní program Průmyslový design ve strojírenství, který kombinuje znalosti strojního inženýrství s kreativitou umělecké tvorby. Studium zahrnuje základní předměty strojního inženýrství a zvládnutí umělecko-designérských disciplín - kresby, modelování a ateliérové tvorby. Program tak nabízí talentovaným studentům atraktivní směr studia i pozdějšího uplatnění v praxi.

Zobrazit bakalářský program