Událost

Ing. Radek Vrána Obhajoba disertační práce

28 / 03 / 2019

Dne 28. 3. 2019 se od 9:00 uskuteční ve velké zasedací místnosti Ústavu konstruování obhajoba disertační práce Ing. Radka Vrány. Radek Vrána se ve své disertační práci zabývá studiem materiálových a mechanických vlastností porézní mikro-prutové struktury vyrobené technologií Selective Laser Melting. Získané poznatky jsou implementovány do numerického modelu, který umožňuje predikovat poškození struktury při působení rázové energie. Výsledky budou využity pří návrhu absorbéru rázové energie s řízenou deformací.

Název disertační práce: Studium mechanických vlastností nutných pro popis rychlé deformace mikro-prutové struktury vyrobené technologií SLM.

Studijní obor: Konstrukční a procesní inženýrství.

Školitel: doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.


Předseda komise:

  • prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně.

Členové komise:

  • Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dipl.Wirt.-Ing. Johannes Henrich Schleifenbaum, Faculty of Mechanical Engineering, RWTH Aachen University.
  • mgr. inz. Dr. Mateusz Skalon, Faculty of Mechanical Engineering and Economic Sciences, Graz University of Technology.
  • doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D., Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
  • Ing. Zbyněk Strecker, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně.

Oponenti disertační práce jsou:

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dipl.Wirt.-Ing. Johannes Henrich Schleifenbaum.

mgr. inz. Dr. Mateusz Skalon.


Soubory ke stažení