PHDMISE NA ÚSTAVU KONSTRUOVÁNÍ
Konference kateder částí a mechanizmů strojů 2019
Tribometr pro Tokio
Studuj Konstrukční inženýrství
PNEUMOBIL
Rektor ocenil významné akademiky a studenty Ústavu konstruování