Prestižní bakalářské,
magisterské a doktorské studium

Studium

Ústav konstruování zajišťuje výuku ve všech stupních terciálního vzdělávání. V bakalářském studijním programu Strojírenství zajišťuje výuku stěžejních předmětů zaměřených na konstruování. V bakalářském studijním programu Aplikované vědy v inženýrství garantuje studijní obor Průmyslový design ve strojírenství. V magisterských studijních programech Strojní inženýrství a Aplikované vědy v inženýrství garantuje dva navazující magisterské studijní obory, Konstrukční inženýrství a Průmyslový design ve strojírenství. V doktorském studijním programu Stroje a zařízení, v oboru Konstrukční a procesní inženýrství, vede specializaci Konstrukční inženýrství.

Garantované studijní programy zohledňují aktuální požadavky průmyslu na absolventy technických oborů. Velký důraz je kladen na průběžné inovování studijních plánů a vyučované látky. Inovace reflektují vědeckou, výzkumnou, vývojovou i tvůrčí uměleckou činnost akademických a vědeckých pracovníků Ústavu konstruování.