Událost

SDZ Ing. Čípek, Ing. Rebenda, Ing. Zapletal

15 / 01 / 2019

Dne 15. ledna 2019 se od 9:00 uskuteční ve velké zasedací místnosti Ústavu konstruování státní doktorská zkouška Ing. Pavla Čípka, Ing. Davida Rebendy a Ing. Tomáše Zapletala.

Doktorand Téma DP Začátek
Ing. Pavel Čípek Experimentální studium utváření mazacího filmu v synoviálním kloubu 9:00
Ing. David Rebenda Vliv viskosuplementace na tření kloubní chrupavky 10:30
Ing. Tomáš Zapletal Vliv povrchových nerovností na vývoj tření a tloušťky mazacího filmu v oblasti přechodu do smíšeného mazání 13:00

Předseda komise:

  • prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D., FSI VUT v Brně

Členové komise:

  • prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D., FSI VUT v Brně
  • prof. RNDr. Matej Daniel, Ph.D., Fakulta strojní ČVUT v Praze
  • prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc., FSI VUT v Brně
  • doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D., Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
  • prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc., FSI VUT v Brně