Událost

MEng. Kazumi Sakai Obhajoba disertační práce

25 / 06 / 2018

Dne 25.6.2018 se od 9:00 uskuteční ve velké zasedací místnosti Ústavu konstruování obhajoba disertační práce MEng. Kazumiho Sakaie. Disertační práce je zaměřena na studium vlivu vlastností základového oleje a zpevňovadla na velikost třecího momentu kuličkového ložiska mazaného plastickým mazivem s lithným mýdlem. Při posuzování příčin rozdílného průběhu třecího momentu v závislosti na složení plastického maziva byly zohledněny komplexní charakteristiky plastického maziva včetně reologických vlastností a struktury zpevňovadla a změny v tloušťce EHD mazacího filmu a velikosti tření.

Název disertační práce: Study of Correlation between Grease Film Formations and Mechanical Losses on Various Surfaces.

Studijní obor: Konstrukční a procesní inženýrství.

Školitel: prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.


Předseda komise:

  • doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně.

Členové komise:

  • Dr. Romeo Glovnea, University of Sussex, UK.
  • Dr. David Gonçalves, INEGI, a/c CETRIB, Porto.
  • prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně.
  • Ing. Petr Šperka, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně.

Oponenti disertační práce jsou:

Dr. Romeo Glovnea.

DDr. David Gonçalves.


Soubory ke stažení