Novinka

Ing. Ondřej Červinek, Ing. Filip Jeniš PŘEDSTAVENÍ STUDENTŮ 1. ROČNÍKU DOKTORSKÉHO STUDIA

03 / 10 / 2018

Na Ústavu konstruování proběhl dne 3. října 2018 seminář s názvem „Činnost na ÚK".

Hlavním cílem semináře bylo představit přítomným akademickým a vědeckovýzkumným pracovníkům Ústavu konstruování nové doktorandy.

Seminář je součástí pravidelného cyklu přednášek pořádaných na Ústavu konstruování, které mají za cíl poskytovat a šířit informace o pracovních, odborných a vědeckých výsledcích a zkušenostech.


Soubory ke stažení