Novinka

Ing. Dana Rubínová, Ph.D. aktivity na ÚK

16 / 05 / 2018

Dne 16.5.2018 proběhl na Ústavu konstruování seminář s názvem „Vzdělávání na Odboru průmyslového designu a jiné aktivity“.

Hlavním cílem semináře bylo seznámit přítomné akademické a vědeckovýzkumné pracovníky Ústavu konstruování s činnostmi Odboru průmyslového designu v roce 2017-2018 v oblasti vzdělávání.

Ing. Dana Rubínová, Ph.D. představila aktuální personální složení OPD a jeho strukturu, současnost i plánované změny v oblasti výuky a hospodaření s institucionálními prostředky v uplynulém období. Dále se zaměřila na vlastní výukové aktivity, publikační činnost, vedené studentské projekty a realizované projekty, na kterých spolupracovala s průmyslovými partnery.

Seminář je součástí pravidelného cyklu přednášek pořádaných na Ústavu konstruování, které mají za cíl poskytovat a šířit informace např. o pracovních, odborných a vědeckých výsledcích a o zkušenostech.


Soubory ke stažení