Novinka

Ing. Vendula Skřivánková Aktivity na ÚK

09 / 05 / 2018

Na Ústavu konstruování proběhl dne 9. května 2018 seminář nazvaný „Aktivity na ÚK“, který byl veden Ing. Vendulou Skřivánkovou. Cílem semináře bylo seznámit přítomné akademické a vědeckovýzkumné pracovníky Ústavu konstruování s výsledky, které vznikly při řešení disertační práce na téma "Identifikace únavového poškození materiálů vyrobených technologií selective laser melting pomocí nedestruktivních metod zkoušení".

Ing. Vendula Skřivánková popsala průběh a současný stav řešení disertační práce a další postup řešení do budoucna. Prezentovala rovněž seznam projektů, ve kterých je zařazena, a zapojení do výuky. V závěru podala výčet hodnocených publikací, jejichž je autorkou nebo spoluautorkou.

Seminář je součástí pravidelného cyklu přednášek pořádaných na Ústavu konstruování, které mají za cíl poskytovat a šířit informace např. o pracovních, odborných a vědeckých výsledcích a o zkušenostech.


Soubory ke stažení