Událost

Ing. Matúš Ranuša Obhajoba disertační práce

08 / 01 / 2019

Dne 8. 1. 2019 se od 9:00 uskuteční ve velké zasedací místnosti Ústavu konstruování obhajoba disertační práce Ing. Matúše Ranuši. Matúš se ve své práci věnuje analýze objemového opotřebení acetabulárních polyetylénových vložek za pomoci optických metod. Cílem bylo navrhnout a validovat metodiku hodnocení objemového otěru pro extrahované polyetylénové vložky. K analýze byl využitý optický skener ATOS Tripple scan, pomocí kterého bylo digitalizovaných 18 extrahovaných vložek z revizních operací. Na těchto vzorcích byla metodika demonstrovaná a výsledky byly následně využity k identifikování problémů spojených se stanovováním objemu uvolněného materiálu, jako jsou plastické deformace, topografické změny či mechanické vlastnosti materiálu.

Název disertační práce: Volumetric Wear Analysis of Hip Joint Implants by Optical Methods.

Studijní obor: Konstrukční a procesní inženýrství.

Školitel: doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D.


Předseda komise:

  • doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně.

Členové komise:

  • Dr Michael Bryant, School of Mechanical Engineering, University of Leeds.
  • Dr Prashant K. Sharma, Faculty of Medical Sciences, University of Groningen.
  • doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D., Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
  • prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně.

Oponenti disertační práce jsou:

Dr Michael Bryant.

Dr Prashant K. Sharma.


Soubory ke stažení