Událost

Ing. Petr Houdek Aplikovaná neuroekonomie a neuromarketing

24 / 04 / 2018

V úterý 24. 4. 2018 se od 14:00 uskuteční v zasedací místnosti Ústavu konstruování, budova A2, místnost 415 přednáška Ing. Petra Houdka na téma "Aplikovaná neuroekonomie a neuromarketing".

Ing Petr Houdek pracuje na Vysoké škole ekonomické v Praze a na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Jako ředitel výzkumu působí i v Centru pro behaviorální experimenty (CEBEX), pražské neziskové organizaci. Předmětem jeho zájmu jsou behaviorální ekonomie, sociální psychologie a organizační vědy. Specializuje se na architekturu volby ve firmách i ve veřejné sféře (tzv. "nudging", situační opatření na zlepšování rozhodování), hodnocení efektivnosti politik a na terénní a laboratorní experimenty v oblasti nečestnosti, podvádění a rozhodovacích chyb.

Volný cyklus přednášek Nastupující vědy a technologie je určen nejen pro studenty, ale i pro všechny ostatní, kteří se zajímají o nové technologie a vědy. Přednášky jsou vedené kvalifikovanými odborníky v daném oboru. Cílem je seznámit posluchače se základními poznatky z oblastí nastupujících (konvergentních) věd a technologií, které jsou důsledkem sbližování mezi strojním inženýrstvím a přírodními vědami, zejména nanotechnologiemi, biotechnologiemi a biomedicínou, informačními technologiemi a kognitivními vědami.