Událost

prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. Evoluční hardware a evoluční algoritmy

V úterý 17. 4. 2018 se od 14:00 uskuteční v zasedací místnosti Ústavu konstruování, budova A2, místnost 415 přednáška prof. Sekaniny na téma „Evoluční hardware a evoluční algoritmy“.

17 / 04 / 2018

Lukáš Sekanina je profesorem výpočetní techniky a informatiky na Fakultě informačních technologií VUT v Brně, kde vede Ústav počítačových systémů. Věnuje se zejména genetickému programování, evolvable hardware a aproximačnímu počítání.

Volný cyklus přednášek Nastupující vědy a technologie je určen nejen pro studenty, ale i pro všechny ostatní, kteří se zajímají o nové technologie a vědy. Přednášky jsou vedené kvalifikovanými odborníky v daném oboru. Cílem je seznámit posluchače se základními poznatky z oblastí nastupujících (konvergentních) věd a technologií, které jsou důsledkem sbližování mezi strojním inženýrstvím a přírodními vědami, zejména nanotechnologiemi, biotechnologiemi a biomedicínou, informačními technologiemi a kognitivními vědami.