Událost

RNDr. Antonín Fejfar, CSc. Nanotechnologie na km2

V úterý 10. 4. 2018 se od 14:00 uskuteční v zasedací místnosti Ústavu konstruování, budova A2, místnost 415 přednáška Dr. Fejfara na téma „Nanotechnologie na km2“.

10 / 04 / 2018

RNDr. Antonín Fejfar, CSc. je vědeckým pracovníkem Fyzikálního ústavu AV ČR. Věnuje se fyzice tenkých vrstev nanostrukturních polovodičů určených především pro fotovoltaiku a fotoniku. Je (spolu)autorem více než 140 publikací, které získaly přes 1300 cizích citací (h-index 22), 1 mezinárodního patentu a 1 užitného vzoru. Vedl několik grantových projektů, včetně mezinárodních (H2020, FP7, Barrande, DAAD). Přednesl řadu zvaných přednášek na mezinárodních konferencích a dosud působí jako hostující pracovník na Ecole Polytechnique (ParisTech) ve Francii.

Volný cyklus přednášek Nastupující vědy a technologie je určen nejen pro studenty, ale i pro všechny ostatní, kteří se zajímají o nové technologie a vědy. Přednášky jsou vedené kvalifikovanými odborníky v daném oboru. Cílem je seznámit posluchače se základními poznatky z oblastí nastupujících (konvergentních) věd a technologií, které jsou důsledkem sbližování mezi strojním inženýrstvím a přírodními vědami, zejména nanotechnologiemi, biotechnologiemi a biomedicínou, informačními technologiemi a kognitivními vědami.