Událost

doc. Ing. Marek Penhaker, Ph.D. Novinky v lékařské přístrojové technice

Ve čtvrtek 19. 4. 2018 se od 13:00 uskuteční v zasedací místnosti Ústavu konstruování, budova A2, místnost 415 přednáška doc. Penhakera na téma „Novinky v lékařské přístrojové technice“.

19 / 04 / 2018

Doc. Ing. Marek Penhaker, Ph.D. působí na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava na Katedře kybernetiky a biomedicínského inženýrství. Zabývá se především datovými přenosy v medicíně. Publikoval více než 100 původních vědeckých článků, z toho více než 30 v recenzovaných časopisech. Je autorem více než 30 patentů a autorem nebo spoluautorem více než 10 knih.

Volný cyklus přednášek Nastupující vědy a technologie je určen nejen pro studenty, ale i pro všechny ostatní, kteří se zajímají o nové technologie a vědy. Přednášky jsou vedené kvalifikovanými odborníky v daném oboru. Cílem je seznámit posluchače se základními poznatky z oblastí nastupujících (konvergentních) věd a technologií, které jsou důsledkem sbližování mezi strojním inženýrstvím a přírodními vědami, zejména nanotechnologiemi, biotechnologiemi a biomedicínou, informačními technologiemi a kognitivními vědami.