Událost

Ing. Radovan Galas Obhajoba disertační práce

Ve čtvrtek 15. 2. 2018 se od 11:00 uskuteční v zasedací místnosti Ústavu konstruování, budova A2, místnost 415 obhajoba disertační práce Ing. Radovana Galase.

15 / 02 / 2018

Ing. Radovan Galas se ve své disertační práci zabývá tzv. modifikátory tření, které jsou aplikovány do kontaktu kola a kolejnice za účelem redukce hluku a opotřebení. Experimentální studium modifikátorů tření bylo prováděno jak v laboratorních, tak reálných podmínkách. Dosažené výsledky ukazují, že při vhodné aplikaci těchto látek může být docíleno požadovaných benefitů.

Název disertační práce: Modifikace tření v kontaktu kola a kolejnice (Friction Modification within Wheel-Rail Contact).

Studijní obor: Konstrukční a procesní inženýrství.

Školitel: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.


Předseda komise:

  • doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně.

Členové komise:

  • prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně.
  • Dipl.-lng. Dr.techn. Alexander Meierhofer, Virtual Vehicle Research Center, Technische Universität Graz.
  • Prof. Dr. Raphael Pfaff, University of Applied Sciences, FH Aachen.
  • lng. Jiří Valdauf, Lubricant, s.r.o.

Oponenti disertační práce jsou:

Dipl.-lng. Dr.techn. Alexander Meierhofer.

Prof. Dr. Raphael Pfaff.


Soubory ke stažení