Novinka

DOC. ING. IVAN MAZŮREK, CSC. ODBOR TECHNICKÉ DIAGNOSTIKY

06 / 02 / 2019

Dne 6. února 2019 se na Ústavu konstruování konal seminář, na kterém přednášel doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. Téma prezentace bylo „Odbor technické diagnostiky v roce 2018“.

Hlavním cílem semináře bylo seznámit přítomné akademické a vědeckovýzkumné pracovníky Ústavu konstruování s výzkumnou a vývojovou činností Odboru technické diagnostiky v roce 2018. Hlavní činnost odboru je zaměřena především na technickou diagnostiku, měření a analýzu signálu, lokalizaci zdrojů hluku a vývoj semiaktivních tlumících systémů. Doc. Mazůrek představil personální složení a finanční zdroje odboru, prezentoval publikační a aplikované výstupy a seznámil podrobněji účastníky semináře s realizovanými projekty smluvního výzkumu pro aplikační sféru.

Seminář je součástí pravidelného cyklu přednášek pořádaných na Ústavu konstruování, které mají za cíl poskytovat a šířit informace např. o pracovních, odborných a vědeckých výsledcích a o zkušenostech.


Soubory ke stažení