Novinka

DOC. ING. DAVID PALOUŠEK, PH.D. ODBOR REVERZNÍHO INŽENÝRSTVÍ A ADITIVNÍCH TECHNOLOGIÍ

09 / 01 / 2019

Na Ústavu konstruování proběhl dne 9. ledna 2019 seminář, na kterém prezentoval doc. Ing. David Paloušek, Ph.D. činnost odboru reverzního inženýrství a aditivních technologií.

Cílem semináře bylo seznámit přítomné akademické a vědeckovýzkumné pracovníky Ústavu konstruování s výzkumnou a vývojovou činností odboru reverzního inženýrství a aditivních technologií v roce 2018. Činnost odboru je zaměřena především do oblasti aditivních technologií a reverzního inženýrství. Doc. Paloušek představil personální složení a finanční zdroje odboru, prezentoval publikační a aplikované výstupy a seznámil podrobněji účastníky semináře s realizovanými projekty.

Seminář je součástí pravidelného cyklu přednášek pořádaných na Ústavu konstruování, které mají za cíl poskytovat a šířit informace např. o pracovních, odborných a vědeckých výsledcích a o zkušenostech.


Soubory ke stažení