Novinka

doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D. aktivity na ÚK

30 / 05 / 2018

Dne 30.5.2018 proběhl na Ústavu konstruování seminář s názvem „Aktivity na ÚK“.

Cílem semináře bylo seznámit přítomné akademické a vědeckovýzkumné pracovníky Ústavu konstruování s činnostmi, kterými se zabývá na Ústavu konstruování doc. Milan Klapka.

Doc. Milan Klapka připravil seminář, kde popsal své vědecké aktivity v oblasti smluvního a aplikovaného výzkumu. Dále se věnoval výukové činnosti v bakalářském a magisterském studijním programu. Na závěr přiblížil náplň práce koordinátora výuky pro navazující magisterské studium.

Seminář je součástí pravidelného cyklu přednášek pořádaných na Ústavu konstruování, které mají za cíl poskytovat a šířit informace např. o pracovních, odborných a vědeckých výsledcích a o zkušenostech.


Soubory ke stažení