Novinka

Ing. Kryštof Dočkal aktivity na ÚK

25 / 04 / 2018

Cílem semináře bylo seznámit přítomné akademické a vědeckovýzkumné pracovníky Ústavu konstruování s výsledky, které vznikly při řešení disertační práce na téma "Experimentální studium toku maziva v bodových kontaktech“.

Ing. Kryštof Dočkal připravil seminář, kde mimo jiné popsal současný stav řešení disertační práce s ohledem na ověření metody pro lokalizaci polohy částic ve vysoce zatíženém kontaktu. Dále popsal výukové a výzkumné aktivity, které realizoval pro partnery z průmyslu. Jde především o smluvní výzkum v oblasti tribologie a analýzy inženýrských povrchů bezkontaktním 3D profilometrem. V závěru prezentoval realizované a plánované publikace jejichž je autorem, popřípadě spoluautorem.

Seminář je součástí pravidelného cyklu přednášek pořádaných na Ústavu konstruování, které mají za cíl poskytovat a šířit informace např. o pracovních, odborných a vědeckých výsledcích a o zkušenostech.


Soubory ke stažení