Novinka

Ing. Ondřej Macháček aktivity na ÚK

Na Ústavu konstruování proběhl dne 11. dubna 2018 seminář shrnující činnost Ing. Ondřeje Macháčka na Ústavu konstruování.

11 / 04 / 2018

Cílem semináře bylo seznámit přítomné akademické a vědeckovýzkumné pracovníky Ústavu konstruování s výsledky, které vznikly při řešení disertační práce na téma " Magnetoreologická vzpěra do vibroizolačního systému kosmického nosiče".

Ing. Ondřej Macháček připravil seminář, kde mimo jiné popsal současný stav řešení disertační práce a ostatní výukové a výzkumné aktivity týkající se smluvního výzkumu v oblasti tlumení vibrací. V závěru prezentoval výčet patentů a publikací, jejichž je autorem, popřípadě spoluautorem.

Seminář je součástí pravidelného cyklu přednášek pořádaných na Ústavu konstruování, které mají za cíl poskytovat a šířit informace např. o pracovních, odborných a vědeckých výsledcích a o zkušenostech.


Soubory ke stažení