Novinka

PROF. ING. IVAN KŘUPKA, PH.D. ODBOR TRIBOLOGIE

NA ÚSTAVU KONSTRUOVÁNÍ PROBĚHL SEMINÁŘ SHRNUJÍCÍ ČINNOST ODBORU TRIBOLOGIE V ROCE 2017.

30 / 01 / 2018

Dne 24. ledna 2018 se na Ústavu konstruování konal seminář, na kterém přednášel prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. Téma prezentace bylo „Odbor tribologie“.

Cílem semináře bylo seznámit přítomné akademické a vědeckovýzkumné pracovníky Ústavu konstruování s výzkumnou a vývojovou činností odboru tribologie v roce 2017. Činnost odboru je zaměřena především do oblasti elastohydrodynamiky, kolejové dopravy a biotribologie. Prof. Křupka představil personální složení a finanční zdroje odboru, prezentoval publikační a aplikované výstupy a seznámil podrobněji účastníky semináře s realizovanými projekty.

Seminář je součástí pravidelného cyklu přednášek pořádaných na Ústavu konstruování, které mají za cíl poskytovat a šířit informace např. o pracovních, odborných a vědeckých výsledcích a o zkušenostech.


Soubory ke stažení