TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ 2019/2020

POJĎ S NÁMI KONSTRUOVAT

Zajímá tě konstrukce nových zařízení, aditivní výroba, magnetoreologické kapaliny nebo chytrá ložiska? V tom případě jsi na správném místě. Dozvíš se, jaká témata pro letošní rok nabízíme a s čím je třeba při řešení bakalářky počítat. Vyber si zde! Přejeme šťastnou ruku!

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Co je bakalářská práce

Bakalářská práce je tematicky zaměřená odborná textová práce, jejímž prostřednictvím prokážeš schopnost samostatně řešit zadanou problematiku. Její úspěšná obhajoba je nutnou podmínkou pro řádné ukončení bakalářského studijního programu. Práce je hodnocena vedoucím práce a nezávislým oponentem, což mohou být akademičtí pracovníci, nebo odborníci z průmyslu. Její zpracování tak prověří nejen Tvé znalosti nabyté v průběhu bakalářského studia, ale i schopnost analytického myšlení, odborného vyjadřování, systematického přístupu, argumentace pro obhájení navržených řešení a vyvození vlastních závěrů.

Brána do profesního života

Řešením bakalářské práce získáš nové znalosti a zvýší se Tvá odbornost v dané oblasti. Dobře zpracovaná práce může být Tvojí vstupenkou do vysněného zaměstnání, nebo do navazujícího magisterského studia. U řady témat již vedoucí počítá s rozšířením tématu na diplomovou práci. Pak máš možnost se danému tématu věnovat ještě podrobněji v navazujícím magisterském studiu, případně se na danou oblast přímo specializovat v doktorském studiu. Volba bakalářské práce tak může znamenat profesní volbu na celý život.

JAK VYBRAT TO SPRÁVNÉ TÉMA

 1. Dej si dost času na výběr
 2. Prostuduj si nabídku
 3. Kontaktuj vedoucího
 4. Zvol si téma
  v informačním systému
 1. Dej si dost času na výběr
 2. Prostuduj si nabídku
 3. Kontaktuj vedoucího
 4. Zvol si téma
  v informačním systému

Dej si dost času na výběr

Nenechávej výběr na poslední chvíli. Čas, který „ušetříš“ při výběru tématu se Ti může vrátit v podobě obtížné nebo nezáživné práce. Udělej si krátkou rešerši. Čím více si o daném tématu zjistíš předem, tím snáze si uvědomíš, které téma Tě skutečně zajímá. Nejen, že budeš mít lepší představu o řešeném problému, ale zjistíš také, zda je o něm dostatek informací a jak náročné asi bude jeho řešení. Volba tématu tak pro Tebe bude mnohem snazší.

Prostuduj si nabídku

Vytvoř si přehled o tom, jaká témata jsou k dispozici. Se staršími spolužáky můžeš probrat, jaké mají zkušenosti, s kamarády se zase pobavit o tom, co chtějí řešit oni. Pokud je o některé téma velký zájem, je možné, že se na něj zaregistruje více studentů. Pak záleží na vedoucím práce, koho si vybere, nebo zda téma rozdělí na dílčí části. Ne vždy je to možné, a proto doporučujeme v takovém případě navštívit vedoucího a poptat se, podle čeho bude v případě většího zájmu studenty vybírat.

Kontaktuj vedoucího

Zjisti si informace o vedoucích zvažovaných témat. Kontaktuj je a o tématu se s nimi pobav. Zjistíš tak, co bys měl dělat, jaké se předpokládá pracovní nasazení a co vedoucí očekává od výsledků Tvé práce. Navíc si můžeš udělat představu o tom, jaký má potenciální vedoucí přístup ke studentům. Předejdeš tak nepříjemným situacím v případě, že by Ti osobnost vedoucího nevyhovovala.

Zvol si téma v informačním systému

Témata zveřejněná na webových stránkách Ústavu konstruování jsou pouze informativní. Tím, že práce zveřejňujeme v předstihu, Ti dáváme více času na správné rozhodnutí. Samotná volba tématu bakalářské práce je závazná v informačním systému VUT (studis). Témata tam budou zveřejněna se začátkem semestru a jejich registrace bude možná od 23. 9. 2019. Poslední možnost registrace je 25. 10. 2019. Do té doby bys ideálně již měl být domluvený se svým vedoucím a téma mít od něj v systému přidělené.

VYBER SI Z NAŠICH TÉMAT

Seznam aktuálních témat BP

Podle charakteru práce jsme rozdělili naše témata na tři základní typy. Vybírat a filtrovat témata můžeš jak podle typu, tak podle odborného zaměření, které odpovídá jedné ze čtyř hlavních výzkumných oblastí našeho ústavu.

Rešeršně syntetická

Rešeršně syntetický typ práce je zaměřen na průzkum literárních zdrojů, shrnutí důležitých informací a jejich analýzu a syntézu nových informací, hypotéz a závěrů. Její řešení nepředpokládá žádné praktické činnosti v dílně nebo laboratoři. Vyžaduje systematický a analytický přístup ke zjištěným datům, jinými slovy studium a pochopení dané problematiky.

Vývojová konstrukční

Vývojová práce vychází ze známých či zjistitelných parametrů a předpokládá vytvoření nového řešení, které pro danou situaci není běžně dostupné. Práce tohoto typu může být praktická (teoretický návrh a jeho fyzická realizace), nebo pouze teoretická. V případě teoretické mohou být vyžadovány podrobnější analýzy a simulace nebo rozsáhlejší výkresová dokumentace.

Výzkumná

Výzkumná práce může být rovněž praktická i teoretická. Praktická práce většinou zahrnuje měření a studium nějakého děje či jevu a následnou analýzu výsledků. Teoretická může být zaměřena na simulaci či programování. Typická výzkumná práce obsahuje návrh experimentů a realizaci měření, někdy i včetně návrhu měřicího řetězce, nebo programu pro měření či analýzu dat.

VLASTNÍ TÉMA

Téma na míru

Řada studentů je nadšena pro řešení vlastních problémů a přichází s dotazy typu „Bylo by možné něco takového zpracovat?“. Jelikož jsou některá z navrhovaných témat velmi zajímavá, rozhodli jsme se takovou možnost nabídnout oficiálně všem, nejen těm odvážnějším, kteří se nebojí zeptat.

S ohledem na náležitosti bakalářské práce a požadovanou úroveň složitosti zpracovávaného problému musí všechna témata projít schvalovacím procesem. Každé téma na míru je třeba prodiskutovat se studijním poradcem, který s Tebou probere „životaschopnost“ Tvého nápadu, nasměruje jej do akceptovatelných mantinelů (pokud náhodou nebude perfektní) a doporučí Ti vhodného vedoucího práce.

Vedoucí musí tématu rozumět, aby Ti mohl fundovaně poradit a nasměrovat Tě, až bude třeba. Také pro něj musí být téma zajímavé, aby měl motivaci jej s Tebou řešit. Po odsouhlasení náplně a dílčích cílů vypíše vedoucí téma v systému VUT, aby ses na něj mohl registrovat a pustit se do jeho řešení.

Téma z firmy

Pokud již pracuješ ve firmě, nebo chceš nějakou spolupráci začít, můžeš zpracovat bakalářskou práci na téma zadané firmou. Vypisování takovýchto témat rovněž podporujeme. Na počátku je třeba kontaktovat studijního poradce a vše s ním prodiskutovat. Postup je stejný jako v případě tématu na míru. Ve firmě je nutné mít domluvenou kontaktní osobu (vedoucího), se kterou studijní poradce dohodne podmínky řešení, požadavky na cíle a výstupy a následně vypíše téma do systému.

PŘÍKLADY OBHÁJENÝCH PRACÍ

 • Návrh topologicky optimalizované těhlice pro závodní pneumobil
  Autor práce: Milan Mende
  Vedoucí práce: Ing. Ondřej Vaverka

 • Úprava simulátoru pro testování ložisek pro vesmírné aplikace
  Autor práce: Michal Okál
  Vedoucí práce: Ing. David Košťál, Ph.D. 

 • Tepelné zpracování hliníkové slitiny AlSi7Mg0,6 vyrobené 3D tiskem
  Autor práce: Jan Zabloudil
  Vedoucí práce: doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.

 • Jednoúčelový stroj pro montáž termostatu
  Autor práce: Jan Hajda
  Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Brandejs, CSc.

 • Návrh bloku pro zpracování těsta
  Autor práce: Jan Novotný
  Vedoucí práce: Ing. Jiří Dvořáček, Ph.D.

 • Konstrukce rotačního uložení polohovací satelitní antény
  Autor práce: Vít Šreibr
  Vedoucí práce: doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.

 • Návrh automatické tlakové čerpací stanice
  Autor práce: Jiří Plachý
  Vedoucí práce: Ing. Jiří Dvořáček, Ph.D.

 • Konstrukce adaptivního stírače kapaliny
  Autor práce: Antonín Novotný
  Vedoucí práce: Ing. David Košťál, Ph.D.

 • Metodika návrhu konstrukce vstřikovací formy v systému Catia V5
  Autor práce: Adam Přikryl
  Vedoucí práce: doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.

 • Popis a vyhodnocení momentové charakteristiky šroubového spoje
  Autor práce: Ondřej Větrovec
  Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Brandejs, CSc.

BENEFITY

Kromě skvělých témat k řešení nabízíme i následující výhody:

 • Přijetí na obor Konstrukční inženýrství na základě doporučení vedoucího bakalářské práce.
 • Bezplatný přístup do StrojLabu pro realizaci bakalářské práce i vlastních projektů.
 • Možnost řešit vlastní téma bakalářské práce ve spolupráci s firmou.
 • Téma bakalářské práce na míru.