STUDUJ KONSTRUKČNÍ INŽENÝRSTVÍ

Technika je budoucnost lidstva, konstrukční inženýrství může být Tvá budoucnost…

Pokud si vybereš ke studiu obor Konstrukční inženýrství, dostaneš se do elitní společnosti inženýrů a budeš mít před sebou velkou budoucnost. Obor je výběrový a je určen pro studenty, kteří se chtějí zabývat řešením skutečných problémů.

Získej potřebné zkušenosti

Důležitou součástí studia je projektová výuka. Při řešení konkrétního projektu se totiž nejlépe naučíš využít znalosti, které máš, v praxi. Díky vazbám na průmyslové firmy navíc víme, že si nejvíce cení schopnosti rychle a efektivně navrhovat řešení s využitím nových digitálních technologií. Naši absolventi tento požadavek dokonale splňují a jsou proto na trhu práce velmi cenění.

Studium Konstrukčního inženýrství je založeno na třech základních pilířích:

  • Odborné předměty prohloubí Tvé teoretické znalosti.
  • Projektová výuka Ti dá praktické zkušenosti s řešením technických problémů.
  • Digitální technologie Ti umožní být velmi efektivním v návrhovém a výrobním procesu.

Náš obor se liší od ostatních klasických strojírenských oborů tím, že se nezaměřujeme pouze na teoretické znalosti. Prostřednictvím řešení projektů v týmu získáš důležité sociální zkušenosti s řízením mikro-projektů, obhájením vlastního řešení v kolektivu kolegů a vlastním hodnocením. V soutěžních projektech si navíc prověříš svou kreativitu a rychlost. Kvalitu projektu si ověříš při realizaci prototypů.


Pracuj efektivně v příjemném prostředí

Dáme Ti k dispozici naše nejlepší vybavení i laboratoře. Krom toho budeš mít po celou dobu svého studia vlastní PC v moderní učebně. Myslíme i na odpočinek, proto jsme zřídili relaxační místnost. Zde si můžeš nejen oddychnout, ale také si uvařit kávu či ohřát jídlo. Pro realizaci prototypů v projektové výuce poskytuje potřebné vybavení studentská dílna a laboratoř 3D tisku. Navíc můžeš využít všechny vědecké přístroje a strojní vybavení ústavu.


Předveď svoje schopnosti

Nejvýznamnějším individuálním projektem celého magisterského studia je vypracování diplomové práce, ve které prokážeš, jak dobře jsi schopen řešit aktuální problematiku. Téma diplomové práce je navázáno buď na vývojové projekty či průmyslové zakázky, které řešíme my, akademičtí pracovníci Ústavu konstruování. Máme vysoké požadavky na kvalitu výstupů nejenom na sebe, ale také na naše studenty, kterým předáváme své know-how.


Získej vysněné zaměstnání

Výsledky, kterých dosahují naši studenti v projektové výuce nebo při řešení diplomových prací, jsou často působivou ukázkou schopností při pohovorech s potenciálními zaměstnavateli. Naši absolventi jsou žádaní v českých i zahraničních firmách. Řada studentů se zapojuje do pracovního procesu již v průběhu studia. Studenti, jejichž snem je vědecká dráha, pokračují na Ústavu konstruování v doktorském studiu. Rozšiřují dále poznání v oblasti konstruování strojů, publikují a přednášejí na světových konferencích.


Poznej nové přátele

V rámci projektové výuky budeš intenzivně komunikovat a spolupracovat se svými spolužáky. Díky společným zážitkům a zkušenostem tvoří naši studenti pevný kolektiv a často se potkávají i při společných aktivitách mimo výuku. Pro nové studenty Konstrukčního inženýrství pořádáme každoročně zaškolovák. Na této akci se hned v úvodu studia lépe poznáš se svými spolužáky při společném výletu a dalších aktivitách a získáš veškeré informace ke studiu.


Neváhej a zažij to na vlastní kůži

Přihlas se na studium Konstrukčního inženýrství. Podrobnější informace nalezneš na odkazech níže.